Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

 

Navigácia

Rôzne

Zámer

Zverejnenie zámeru  prenajať nebytové priestory zamer.pdf