Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

 

Navigácia

Obrázky slúžia aj ako odkazy...

Náš kanál na portáli YouTube:

Novinky

 • Prosíme rodičov žiakov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, aby do konca januára 2021 uhradili zálohovú platbu za stravné vo výške 30 eur. Preplatok bude vrátený pri vyúčtovaní v júli. (Číslo účtu ostáva rovnaké - SK61 0200 0000 3500 1583 9562. Do poznámky treba uviesť meno žiaka a jeho triedu.)

 • Vážení rodičia, milé žiačky a milí žiaci!

  Dňa 25.1.2021 sa uskutoční polročná klasifikačná porada.

  Hodnotenie jednotlivých predmetov a ročníkov bude nasledovné:

  1. stupeň ZŠ

  1. ročník : slovné hodnotenie

  2. - 4. ročník:

  Známkou predmety: anglický jazyk, matematika, prírodoveda, slovenský jazyk, vlastiveda.

  Slovom absolvoval predmety: anglický jazyk hrou, etická výchova, informatická výchova, informatika, hudobná výchova, náboženská výchova, pracovné vyučovanie, telesná a športová výchova, výtvarná výchova.

 • Od pondelka 11. januára naša škola pokračuje vo vyučovaní dištančnou formou, a to na 1. aj 2. stupni.

 • Vážení rodičia žiakov 2. stupňa našej školy, obraciame sa na vás s prosbou o rýchlu spoluprácu a vyjadrenie názoru. Na základe dnes zverejneného dokumentu Návrat do škôl 2021 organizujeme dotazníkový prieskum v súvislosti s možným obnovením prezenčného vyučovania na ZŠ v 5. – 9. ročníku od 11. januára 2021. Preto vás vyzývame a prosíme, aby ste sa v tomto dotazníku vyjadrili o spôsobe vzdelávania vašich detí od tohto dátumu, teda či by sa vaše deti mali aj naďalej vzdelávať dištančne alebo by sa vzdelávanie malo vrátiť do normálnych koľají. Prieskum sa vám zobrazí po prihlásení na stránke školy (Edupage), ale vyjadriť sa je možné len do zajtrajšieho dňa (18. 12. 2020) do 12. hodiny. Výsledky následne vyhodnotíme a na základe nich rozhodneme o ďalšom postupe. Vopred vám ďakujeme.

 • Vzhľadom na zvyšujúci sa počet pozitívnych žiakov aj pedagógov prechádza na pokyn RÚVZ na dištančný spôsob výučby od 15. 12. do 18. 12. 2020 aj 1. stupeň našej školy.

 • Ukončený dňa 14.12.2020

 • Zber papiera

  7.12. – 19.12.2020

  RÁNO POOBEDE

  7:20 – 7:50 13:35 – 15:00

  Papier je potrebné dobre zviazať!!

  Pri zbere je potrebné dodržať všetky hygienické

  predpisy vo vzťahu k šíreniu COVID 19. Ďakujeme.

 • Viac fotografií nájdete v našom fotoalbume.

 • Ministerstvo školstva zverejnilo na svojej stránke aktuálne informácie pre rodičov o podmienkach vstupu detí do škôl. Medzi nimi sa nachádza aj nové vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré treba podpísať a doručiť do školy.

  Informácie sa nachádzajú TU.

Ochrana osobných údajov