Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zadaní zákaziek nad 5000 EUR - za IV.štvrťrok 2017 s DPH 10.01.2018
Objednávka Objednávka 12/2017 s DPH 10.01.2018
Faktúra Faktúry 12/2017 s DPH 10.01.2018
Faktúra Faktúry 12/2017 s DPH 10.01.2018
Zmluva Kolektívna zmluva na rok 2018 s DPH 23.12.2017
Zmluva Zmluva o obstarávaní potravín /LUNYS, s.r.o./ s DPH 22.12.2017
Faktúra Faktúry 11/2017 s DPH 11.12.2017
Faktúra Faktúry 11/2017 s DPH 11.12.2017
Objednávka Objednávka 11/2017 s DPH 11.12.2017
Zmluva Darovacia zmluva /SRRZ Rodičovské združenie pri ZŠ/ s DPH 01.12.2017
Zmluva Zmluva o obstarávaní potravín /Mäso-Tatry, s.r.o./ s DPH 30.11.2017
Zmluva Zmluva o obstarávaní potravín /Tatranská mliekareň, a.s./ s DPH 22.11.2017
Zmluva Zmluva o obstarávaní potravín /HYDINA KUBUS, s.r.o./ s DPH 22.11.2017
Zmluva Zmluva o dielo FAREL-Ľubomír Volák s DPH 13.11.2017
Objednávka Objednávka 10/2017 s DPH 08.11.2017
Faktúra Faktúry 10/2017 s DPH 08.11.2017
Faktúra Faktúry 10/2017 s DPH 08.11.2017
Zmluva Rámcová kúpna zmluva /T-613, s.r.o./ s DPH 20.10.2017
Zmluva Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt.priestorov č. 11/2017 s DPH 13.10.2017
Zmluva Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt.priestorov č. 12/2017 s DPH 13.10.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/459