Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

 

Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad
Email školy: zsdostpp@gmail.com
Telefón: +421 052 7732822
0910 890 456 riaditeľ
0910 890 455 kancelária
0910 890 454 školská jedáleň (telefón je aktívny do 14.00 hodiny)
Adresa školy: Dostojevského 2616/25, 058 01 Poprad