Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

 

Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad
  
Adresa školyDostojevského 2616/25, 058 01 Poprad
Telefón+421 052 7732822
E-mailzsdostpp@gmail.com
WWW stránkazsdostpp.edupage.org
ZriaďovateľMesto Poprad

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. V. Tobis052 77328220910890456zsdostpp@gmail.com
ZRŠRNDr. Krajčovičová Soňa052 77328220910890455skrajcovicova@pobox.sk
ZRŠPaedDr.Eva Stojanovičová052 77328220910890455evastojanovicova@azet.sk
ZRŠ MŠ 1PhDr. Staneková Taťána052 77415660910890333stanekova@skolka-uslonika.sk
ZRŠ MŠ 2Mgr. Martina Kovalčíková052 77420070910890339msmladeze2poprad>@orangemail.sk
Vedúca ŠKDDaniela Lihajová052 77328220910890455zsdospp@gmai.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Elena Potocká0904 863 538
pedagogickí zamestnanciMgr. Polovková Beáta0903 196 438
ostatní zamestnanciKrchová Iveta0910 890 455
zástupcovia rodičovMgr. Michaláková Miroslava0905 116 000
 Slebodníková Michaela0907 911 865
 MUdr. Slavomír Krafčík090 5356 403
 Mgr. Pitoňák František0907 994 363
zástupcovia zriaďovateľaIng. Baran Milan0915 980 027
 Košický Bohumil0905 274 607
 Gápa Peter0911 322 006
 Glevaňák Miroslav 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1. ročníkMgr. Jana Stasová1. ročník 
MZ 2. ročníkMgr. Ingrid Krajňáková2. ročník 
MZ 3. ročníkMgr. A. Račková3. ročník 
MZ 4. ročník Mgr. D. Korenková4. ročník 
MZ ŠKDJ. RybkováŠKD 
PKMgr. G. TuranováSJL, JAK 
PKIng. V. ŠpakováANJ, NEJ, FRJ, RUJ 
PKMgr. Michal KolenčíkBIO, GEO, CHEM, SVP, TCHV, TECH 
PKMgr. Ľ. ŠeglaMAT, FYZ, INF 
PKMgr. R. LuptákováTSV 
PKMgr. P. KrupkaHUV, VYV, VYU 
PKIng. L. EgrešiDEJ, OBN, MKV, NAV, DOV, ETV 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 734

Počet tried: 35

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried55343443435
počet žiakov919474897788856868734
z toho ŠVVP14163279538
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Školy / Prijatí9. ročník 8. ročník 5. ročník
 spoludievčatáspoludievčatáspoludievčatá
Gymnáziá141210136
Umelecké školy11    
Zdravotnícke školy85    
Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ00    
Ekonomické, obchodné SOŠ127    
Pedagogické školy33    
Technické, dopravné SOŠ51    
SOŠ ostatné245    
Praktické školy, OU00    
Spolu6734    
      
Súkromné Gymnázium, Rovná15, Poprad1110
Spojená škola - Gym, D. Tatarku 7, Poprad32  74
Gymnázium Kukučínova 1, Poprad1313  62
Cirk. gymn. P U.Olivu, Dlhé hony 2, Poprad11  
Športové gymnázium Trenčín00  
Gymn. P:O: Hviezdoslava Kežmarok00  
Súkr. športové gymnázium ELBA Prešov00  
Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok11  
Stred, zdravot. škola , Levočská 5, Poprad64  
Str. zdravotnícka škola KE- Staré Mesto22    
Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad105  
Hotelová akadémia, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok11  
Stredná pedag. škola, Bottova15A, Levoča33  
SOŠ technická, Kukučínova 12, Poprad41  
Súkromná SOŠ, Ul. 29. augusta, Poprad92  
Stredná odborná škola, Štefanikova 39, Svit11  
SOŠ,elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad - Matej.00  
SOŠ, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry10  
Súkromná SOŠ, Ulica SNP 1253, Poprad70  
SPŠ, Mnoheľova 828, Poprad51  
SOŠ Drevárska Filinského 7 Sp. Nová Ves11  
SOŠ železničná, Palackého 14 04001 KE- Staré Me10  
Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad00  
       
       
Spolu    136

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAJNANJAJHBIOCZMCSJDEJDOVETVFJCFRJFYZGEOHUVCHE
1.A  1          1 
1.B  1,1          1 
1.C  1,25          1 
1.D  1,16          1 
1.E  1,06          1 
2.A  1          1 
2.B  1,11          1 
2.C  1          1 
2.D  1          1 
2.E  1,24          1 
3.A 1           1 
3.B 1           1 
3.C 1,39           1 
4.A 1,39           1 
4.B 1,71           1,05 
4.C 1,65           1 
4.D 1,57           1,04 
5.A 1,25 1  1,07     1,071 
5.B 1,63 1,67  1,75     1,831 
5.C 1,78 1,74  1,91     1,741,09 
6.A 2 1,59  1,5    1,731,411,05 
6.B 2,41 1,64  1,91    1,681,731,09 
6.C 2,06 1,94  1,89    2,061,941,06 
6.D 2,42 1,55  2,3    1,751,651,05 
7.A 1,59 1,95  1,95    1,731,4111
7.B 2,24 1,62  2,24    2,05211,1
7.C 1,75 1,8  2,1    1,651,811,3
7.D 1,9 1,71  1,57    1,711,7611,24
8.A 1,52 1,52  1,76    1,621,57 1,86
8.B 2,48 2,09  1,87    2,521,96 2,43
8.C 1,91 1,57  1,87    1,911,57 2,26
9.A 1,79 1,26  1,37    1,421,26 1,11
9.B 1,6 1,25  1,44    1,51,44 1,13
9.C 1,94 1,5  1,61    1,612,11 1,44
9.D 2,36 1,43  1,57    1,711,71 1,21

TriedaINVINFJAKJPNMATMKVNAVNEJNJNNJHOBNOBVPOPPohybové hryPRV
1.A    1          
1.B    1          
1.C    1,19          
1.D    1,16          
1.E    1          
2.A1   1          
2.B1   1,22          
2.C1   1,43          
2.D1   1,24          
2.E1   1,24          
3.A 1  1,36         1
3.B11  1,22         1
3.C11  1,96         1
4.A11  1,22         1
4.B11  1,52         1,05
4.C11  1,65         1
4.D1,041  1,74         1
5.A 1  1,32  1,11       
5.B 11,21 2,29          
5.C 11 2,09          
6.A 11,05 2,27     1,23    
6.B 11 2,5     1,59    
6.C 11 2,56     1,33    
6.D 11 2,45     1    
7.A 1  2,55  1,18  1    
7.B 1  2,52  1,71  1,33    
7.C 1  2  1,31  1,2    
7.D 1  2,62  1,42  1,14    
8.A 11 2,1  1,46  1,29    
8.B 11 2,83  1,55  1,74    
8.C 11 2,61  1,64  1,43    
9.A  1,32 2  1,31  1,16    
9.B  1,25 2,25  1,36  1,13    
9.C  1,33 2,06  1,24  1,22    
9.D  1 2,57  1,4  1,14    

TriedaPRIPRIPRURGVRozvoj manuálnych zručnostíRUJSJLSprSVPSPVTCHVTECHTSVTEVVLA
1.A  1   1,111    1  
1.B  1   1,241    1  
1.C  1   1,251    1  
1.D  1   1,321    1  
1.E  1   1,131    1  
2.A  1   1,061    1  
2.B  1,06   1,391    1  
2.C  1   1,331    1  
2.D  1   1,221    1  
2.E  1   1,261    1  
3.A 1    1,321    111
3.B 1    1,31    1 1
3.C 1,52    21    111,3
4.A 1,04    1,31     11,17
4.B 1,43    1,861,1     1,051,45
4.C 1,6    1,651     11,8
4.D 1,35    1,651     11,3
5.A      1,391   11  
5.B      2,121   11  
5.C      2,331   11  
6.A      2,361,05   1,051  
6.B      2,481   11  
6.C      2,51   11  
6.D      2,621   11  
7.A     22,321   11  
7.B     2,52,241   11  
7.C     2,52,31   11  
7.D     1,892,431   11  
8.A     1,52,2311  11  
8.B     2,5831,041  11,04  
8.C     1,52,6511  11  
9.A     1,672,111    1  
9.B     21,941    1  
9.C     22,111    1  
9.D     2,112,071    1  

TriedaVYUVYVZEM
1.A 1 
1.B 1 
1.C 1 
1.D 1 
1.E 1 
2.A 1 
2.B 1 
2.C 1 
2.D 1 
2.E 1 
3.A 1 
3.B 1 
3.C 1 
4.A 1 
4.B 1,05 
4.C 1 
4.D 1,09 
5.A 1 
5.B 1 
5.C 1 
6.A 1 
6.B 1 
6.C 1 
6.D 1 
7.A 1 
7.B 1 
7.C 1 
7.D 1 
8.A1  
8.B1  
8.C1  
9.A1  
9.B1  
9.C1  
9.D1  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A181700
1.B212000
1.C161600
1.D181810
1.E171700
2.A181800
2.B181800
2.C212100
2.D181700
2.E191700
3.A252500
3.B252300
3.C242400
4.A232300
4.B232200
4.C202000
4.D232300
5.A282800
5.B252400
5.C242300
6.A232300
6.B242300
6.C191800
6.D222200
7.A222200
7.B222200
7.C202000
7.D212100
8.A222200
8.B232300
8.C232300
9.A191900
9.B161600
9.C181800
9.D151500

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A18138781,59138781,5900,00
1.B2162931,4562931,4500,00
1.C1666541,5666541,5600,00
1.D18152280,11152280,1100,00
1.E17112470,25112470,2500,00
2.A1877242,8977242,8900,00
2.B18111862,11111862,1100,00
2.C21126560,24126560,2400,00
2.D18107062,94107062,9400,00
2.E1973843,4173843,4100,00
3.A25121348,52121348,5200,00
3.B25132457,57132457,5700,00
3.C24146363,61146363,6100,00
4.A23158969,09158969,0900,00
4.B23165278,67165278,6700,00
4.C20107553,75107553,7500,00
4.D23180078,26180078,2600,00
5.A28219178,25219178,2500,00
5.B25168270,08168270,0800,00
5.C24201787,70201787,7000,00
6.A23139666,50139666,5000,00
6.B24222498,87222498,8700,00
6.C19138376,83138376,8300,00
6.D222081104,052081104,0500,00
7.A22151768,95151768,9500,00
7.B22174883,24174883,2400,00
7.C20157678,80157478,7020,10
7.D21145969,48145969,4800,00
8.A22213699,34213699,3400,00
8.B232610113,482521109,61893,87
8.C23197385,78195084,78231,00
9.A192918153,582918153,5800,00
9.B161797112,311797112,3100,00
9.C181814100,781812100,6720,11
9.D151630116,431628116,2920,14

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku55343443435
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Akvaristický0 Mgr. Jela Melikovová
Anglicko-nemecký časopis0 PaedDr. Zuzana Hriceňáková
Angličtina Jolly Phonics English0 Ing. Bibiana Stoklasová
Bowling0 Mgr. Rastislav Kašprák
Bowling0 Mgr. Renáta Luptáková
Cesty za poznaním0 PaedDr. Janka Krajčovičová
Dramatický0 PaedDr. Mária Vicianová
Dramatický v anglickom jazyku0 PaedDr. Zuzana Hriceňáková
Environmentálny0 Jaroslava Rybková
Floorbal0 Mgr. Rastislav Kašprák
Futbal0 Mgr. Peter Bjalončík
Futbalový0 Mgr. Branislav Alexa
Futbalový0 Mgr. Vincent Seman
Gymnastika chlapci0 Mgr. Adriána Kromková
Gymnastika chlapci0 Mgr. Ingrid Krajňáková
Hravá angličtina0 Mgr. Eva Šterbáková
Hravá gramatika, čítanie0 Mgr. Drahomíra Minárová
Hravá matematika0 Mgr. Jana Brutovská
Hravá metematika0 Ing. Ladislav Egreši
Hravé čítanie0 Mgr. Darina Korenková
Konverzačný - anglický jazyk0 Mgr. Renáta Starovičová
Kreslenie v malíčku0 PaedDr. Janka Krajčovičová
Litera0 Mgr. Elena Potocká
Literárno - dramatický0 Mgr. Jana Brutovská
Literárno - dramatický0 Mgr. Lenka Kozempelová
Literárno - dramatický v AJ0 Ing. Bibiana Stoklasová
Luskáčik čítanie s porozumením0 Mgr. Nadežda Michalková Galajdová
Matematické dielničky0 PaedDr. Lucia Bašistová
Matfyzak 0 RNDr. Janka Jarná
Matplay0 RNDr. Janka Jarná
Minibasket0 RNDr. Soňa Krajčovičová
Numero0 Mgr. Viera Gočová
Počítačový0 Ing. Ľudmila Šterbáková
Počítačový0 Mgr. Branislav Raček
Rýchle nožičky0 Dana Kaňuková
Stolnotenisový0 RNDr. Ľubomíra Bissová
Stolnotenisový0 RNDr. Ľubomíra Bissová
Šikovníček0 Mgr. Jana Stasová
Športový0 Mgr. Peter Bjalončík
Športový0 Mgr. Vincent Seman
Turisticko - poznávací0 Mgr. Pavol Krupka
Turisticko-regionálny0 Mgr. Jana Stasová
Turisticko-relaxačný0 Mgr. Adriana Rejdovianová
Turistický0 Mgr. Renáta Brajerová
Vybíjaná0 Mgr. Darina Turáková
Výtvarníček0 Mgr. Nadežda Michalková Galajdová
Výtvarný0 Mgr. Branislav Alexa
Výtvarný 5.roč.0 PaedDr. Mária Vicianová
Zábavné čítanie0 Mgr. Soňa Bendíková
Žurnalistický0 Mgr. Lenka Kozempelová

Záver

Vypracoval: Mgr. Vladimír Tobis

V Poprade, 2. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: