Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

 

Navigácia

Rodičovské združenie

Oznamy

Príspevok do rodičovského združenia v šk. roku 2018/2019 bol schválený vo výške  8 € na každého žiaka.

Rodičovské združenie  sa  opätovne stane v šk.roku 2018/2019 prijímateľom 2% dane.

PLENÁRNA A TRIEDNA SCHÔDZA RZ:   11. septembra 2018 (utorok) o 16.30 v jednotlivých triedach

TRIEDNE  SCHÔDZE RZ:   po plenárnej schôdzi

Zasadnutie zástupcov tried RZ bude: