Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

 

Navigácia

O Z N A M Y  | Organizácia ŠKD, vnútorný poriadok, poplatky, dôležité dokumenty - 2020-2021 | Činnosť v oddeleniach ŠKD | Mikulášske posedenie v 1., 9. a 10. oddelení | Počítačový krúžok | Práce ŠKD v 8. a 9. oddelení | Krúžok Šikovné rúčky | Deti piekli v múzeu oblátky a zdobili perníky | Vianočná besiedka | Z činnosti environmentálneho krúžku | Sánkovanie, stavanie snehuliakov | Súťaž v speve a tancovaní | Envirokrúžok - prikrmovanie kačice divej | Príprava na karneval | Envirokrúžok - beseda ku Dňu mokradí | Návšteva detí v centre sociálnych služieb | Výtvarná súťaž | Krúžok Šikovné ručičky - pozdravy k MDŽ | Envirokrúžok - Svetový deň vody | Kurz plávania | Krúžok Šikovné rúčky - Veľká noc | Enviaroaktivity ku Dňu Zeme | Namiesto brigády prezentácia, beseda, súťaž | Miniolympiáda | Prváci - malí stavbári | Jesenná fantázia | Z činnosti envirokrúžku | Kolobeh vody v prírode - prezentácia | Vianoce v múzeu trochu inak | Vianočný program školského klubu | Enviroaktivity - jar 2014 | Deti vystúpili v centre sociálnych služieb | Vedomostný kvíz o prírode | ENVIROEXKURZIA | Súťaže Kráľ Guľôčka a Švihadlový maratón | Mesiac úcty k starším - deti navštívili seniorov | Pestré podujatia v mesiaci november

Školský klub detí (ŠKD)

O Z N A M Y