Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

 

Navigácia

PODUJATIA 2011 - 2013 | Slávnostné otvorenie školského roku 2013/2014 | Čerství prváci na pravekom nálezisku | Európsky deň rodičov a škôl 2013 - Krásy jesene | Návšteva hostí z troch krajín - projekt Comenius | Imatrikulácia prvákov | Nemáme kamenné srdcia - vyšla kniha od detí a pre deti | Školáci pripravili pre škôlkarov divadelné vianočné prekvapenie | Vianočné trhy, Klub slovenských tradícií, posedenie pod jedličkou, piataci hrali škôlkarom | Svetový deň mokradí | Prednáška o ochrane ohrozených druhov | Mesiac knihy 2014: Piataci hrali bábkové divadlo | Dni otvorených dverí | Deti spoznávajú prírodu a pamiatky | Svetový deň vody 2014 | Slávnostný zápis do knižnice (reportáž TV Poprad) | Mesiac knihy 2014: Moja kamarátka kniha | Návšteva čistiarne odpadových vôd | Geografická exkurzia - Krakov, Wieliczka | Ekoexkurzia vo Vydrovskej doline | Literárna konferencia piatakov | Návšteva mestského úradu | Spoznávame EÚ | Mesiac úcty k starším | Literárna exkurzia v Martine - 9. B | Stretnutie s poetkou | Poprad v nemeckom jazyku | Slávnostné otvorenie environmentálnej učebne | Učíme sa v prírode | Európsky deň jazykov v Košiciach | Siedmaci navštívili vzácnu lýceálnu knižnicu | Svetový deň chrbtice, Deň zdravej výživy | Zapojili sme sa do projektu Záložka do knihy | Výchovný koncert Dnes si dáme si operu | Ľudovít Štúr - veľký vzor pre dnešok | Šaty jesene | Siedmaci prezentovali projekt o Kežmarku | Vyučovanie s nemeckou lektorkou | O návštevu environmentálnej učebne je veľký záujem | Vianočné trhy - pozvánka | Siedmaci besedovali s Jozefom Žarnayom | Vianočné trhy sa stretli s veľkým záujmom | Projekt Knižné novinky | Projekt Život starých remesiel | 15-minútové čítanie | Projekt Kežmarské roky P. O. Hviezdoslava | Kvety v bájkach

PODUJATIA Z OBDOBIA ŠK. ROKOV 2011/2012 - 2012/2013 NÁJDETE  TU.