Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

 

Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25, Poprad

Základná škola s materskou školou je podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

 

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou

Sídlo: Dostojevského 2616/25, 058 01  Poprad

Štatutárny zástupca: Mgr. Milan Sentpétery /do 31.1.2014/  Mgr. Vladimír Tobis /od 1.2.2014/

IČO: 17068207

IČ DPH: nie sme platiteľom DPH

DIČ: 2020981952

č. účtu: 1661600454/0200

 

Podlimitná zákazka:

1. Predmet zákazky: Oprava soc. zariadení a odpadu po havaríjnom stave v budove MŠ 1 Dostojevského 2267/27, Poprad

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa: 01.8.2013

 

2. Predmet zákazky:  Kúpa a montáž vertikálnych žalúzií v budove ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25, Poprad

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa: 05.9.2013

 

3. Predmet zákazky:  PC zostava s príslušenstvom v budove ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25, Poprad

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa: 13.11.2013   priloha3.pdf

 

4. Predmet zákazky:  Interaktívna tabuľa s príslušenstvom v budove  MŠ Dostojevského 2267/27, Poprad a v budove MŠ Mládeže 2614/11, Poprad

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa: 21.11.2013   priloha4.pdf 

 

5. Predmet zákazky:  Kúpa výškovo nastaviteľných školských lavíc do 7 tried v budove ZŠ Dostojevského 2616/25, Poprad

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa: 28.11.2013   priloha_5.pdf

 

6. Predmet zákazky:  Rekonštrukcia umývarky v jednej triede v budove MŠ 1 Dostojevského 2267/27, Poprad

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa: 28.11.2013

 

7. Predmet zákazky:  Rekonštrukcia chodby k sociálnym zariadeniam v budove MŠ 2 Mládeže 2614/11, Poprad

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa: 28.11.2013

 

8. Predmet zákazky:  Kúpa a montáž vertikálnych žalúzií v budove  MŠ 1 Dostojevského 2267/27, Poprad

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa: 03.12.2013

 

9. Predmet zákazky:  Rekonštrukcia WC v ŠJ v budove MŠ 2 Mládeže 2614/11, Poprad

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa: 09.12.2013

 

10. Predmet zákazky:  Rekonštrukcia WC v ŠJ v budove MŠ 1 Dostojevského 2267/27, Poprad

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa: 13.12.2013

 

11. Predmet zákazky:  Kúpa notebooku v budove ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25, Poprad

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa: 13.12.2013   Priloha11.pdf

 

12. Predmet zákazky:   Kúpa zostavy nábytku do 1 triedy v budove MŠ 2 Mládeže 2614/11, Poprad

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa: 16.12.2013

 

13. Predmet zákazky:  Kúpa Notebooku  pre ŠKD v budove ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25, Poprad

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa: 10.1.2014 

 

14. Predmet zákazky:  Kúpa tlačiarne /HP LaserJet P1606dn CE749A-obojstranná tlač/ v budove ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25, Poprad

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa: 20.1.2014 

 

15. Predmet zákazky:  Výmena drevených okien za plastové v budove ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25, Poprad

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa: 13.2.2014      Dok14.pdf

 

16. Predmet zákazky:  Kúpa PC pre ŠJ v budove ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25, Poprad

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa: 24.2.2014 

 

 

 

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Z

verejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
Zverejnené dňa 7. 10. 2013

Zverejnené dňa 7. 10. 2013

    verejnenie informácie n profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa 7. 10. 2013

 

     Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení