Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

 

Navigácia

Zmluvy nové

Dodávateľské faktúry evidované od 1.1.2018 sú zverejnené na odkaze http://egov.poprad.sk/default.aspx?NavigationState=779:0:

Dodávateľské faktúry evidované do 31.12.2017 sú evidované na stránke školy v časti  Zmluvy, faktúry.