Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

 

Navigácia

MŠ Ul. Dostojevského

Aktuality

PRIESKUM ZÁUJMU - KORONA 2020  (info mobil 0910 890 333)

 

Podrobnosti a potrebné informácie nájdete po otvorení  nasledujúcich  súborov:

 

Prieskum záujmu    PRIESKUM_ZaUJMU_-_MS_korona.docx

 

Prehláseie zákonného zástupcu    Prehlasenie_ZZ.docx

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu   Vyhlasenie_ZZ.docx

 

 

OZNAM – STRAVNÉ

Vážení rodičia,

vzhľadom na danú situáciu je platba za stravné pozastavená od 1. apríla až do odvolania. V prípade, že máte trvalý príkaz prosíme Vás o jeho pozastavenie.

Všetky bližšie informácie Vám budeme poskytovať priebežne.

Ďakujeme.

                                                                       OZNAM – ŠKOLNÉ

 

Vážení rodičia, predkladáme Vám znenie usmernenia Mesta Poprad pri úhrade školného:

Pri úhrade školného sa bude postupovať v zmysle školského zákona, podľa § 28, ods. 7, písm. b):

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku – to sa týka mesiaca marec; a následne od 1. apríla sa školné neplatí až do odvolania. V prípade, ak majú rodičia trvalý príkaz na úhradu školného a nezrušili trvalý príkaz, je potrebné im preplatok v ročnom zúčtovaní vrátiť.

Všetky bližšie informácie Vám budeme poskytovať priebežne.

Ďakujeme.