Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

 

Navigácia

Zápis do 1.ročníka

Podrobné informácie

Podrobnosti o zápise detí do 1. ročníka na školský rok  2020/2021 si prečítajte v súbore 

Zapis_do_1._rocnika_2020-21.pdf

Dokumenty - editovateľné žiadosti:

Ziadost-odklad-povinnej-skolskej-dochadzky.docx

Ziadost-povinna-skolska-dochadzka-mimo-uzemia-SR.docx

Podrobnosti o zápise detí do 1. ročníka na školský rok  2019/2020 si prečítajte v súbore 

Zapis_do_1.rocnika_2019-2020.pdf