Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

 

Navigácia

Zápis do 1.ročníka

Podrobné informácie

Podrobnosti o zápise detí do 1. ročníka na školský rok  2018/2019 si prečítajte v súbore  

Zapis_do_1_rocnika_1819.pdf