Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

 

Navigácia

Projekty

Výmenné pobyty v partnerskej škole Roztoky u Prahy

V roku 2011 sa v rámci projektu „Otvorme okná vedomostnej spoločnosti“  začala spolupráca v oblasti výchovy a vzdelávania s partnerskou školou ZŠ Roztoky u Prahy v Českej republike. Žiaci našej školy prežívali 5 dní v rodinách, zúčastňovali sa vyučovania a navštevovali  kultúrne a historické pamiatky. V nasledujúcom šk. roku prišli žiaci z partnerskej školy k nám. Takto to pokračuje až dodnes.

V rámci výmenných pobytov sme navštívili nasledujúce zaujímavé miesta:

Hradčany a Pražský hrad, Chrám Sv. Víta, Loretta – barokový kláštor, Staromestské námestie s orlojom,  Malostranské námestie, Václavské námestie, Karlov most,  Levý Hradec – starobylé opevnenie s kostolom, ZOO Praha, Botanická záhrada Praha, Zámek Loučeň so záhradnými  labyrintmi a bludiskami, ekologická záhrada Botanicus, skanzen Přerov nad Labem, výhliadková plavba parníkom po Vltave a iné.

Stránku partnerskej školy nájdete na  http://www.zsroztoky.cz/